Bazı kişiler namaz uyku, dalgınlık gibi meşru sebeplerle kazaya kalır. Keyfi olarak kılınmayan namazın kazası olmaz. Buna sadece tövbe edilir diyor. Doğru mudur?
Ehl-i sünnetin görüşü böyle değildir. Her ne şekilde olursa olsun, kazaya bırakılan namaz, sonradan kaza edilmelidir. İbn Teymiyye, kaza edilmez diyor ise de, makbul değildir.


15 Nisan 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar