Âdeti 17 gün temizlik, 9 gün kan olan bir kadının, kan ve temizlik günleri şöyledir: 17 gün temiz - 9 gün kan - 19 gün temiz - 13 gün kan - 15 gün temiz - 8 gün kan – 14 gün temiz - 15 gün kan. Bunu tahlil eder misiniz?
17 gün temiz, 9 gün kan --> Temizlik ve hayz âdeti değişmez.

19 gün temiz, 13 gün kan --> Kan, 10 günü aştığından ve âdet yerine 3 günden fazla denk geldiğinden, âdet yerine denk gelen kanlı günler hayz olur. Burada 13 günlük kanın ilk 7 günü âdet yerine denk geldiğinden hayz olur. Son 6 gün ise istihazadır. Hayz âdeti 7 gün, temizlik âdeti 19 gün olur.

15 gün temiz, 8 gün kan --> 8 gün hayzdır. Hayz âdeti 8 gün olur. Temizlik âdeti değişmez. Çünki temizlik süresinin ilk 6 günü istihaza olduğundan, bu temizliği fâsid yapar. Tam fakat fâsid temizlik ile de temizlik âdeti değişmez.

14 gün temiz, 15 gün kan --> 14 günlük temizlik, öncesinde ve sonrasındaki kanları ayırmadığından, bu temizlik günleri hükmî kandır. Yani 8 günlük kandan sonra hep aktı kabul edilir. Bir önceki ayda hayz âdetinin 8 gün olarak değiştiğine hükmedilmişti. Ancak 14 gün temizlikten sonra gelen kan bu hükmü değiştirir. Kanlı günler 10 günü aştığından ve âdet yerine 3 günden fazla denk geldiğinden bu denk gelen günler hazy olur. Yani, 6 gün hükmi temizlik (istihaza) ve 15 gün temizlik = 21 gün temizlik olur. Temizlik âdeti 19 gün idi. Böylece, 15 gün temizlikten sonra gelen kanın başlangıcı, hayz âdet yerinin 3. gününe denk gelmektedir. Hayz âdeti 7 gün olduğundan, âdet yerine 5 gün denk gelir. Bu 5 gün hayz; sonraki kanlar istihaza olur. Hayz âdeti, 5 gün olarak değişir.


23 Mart 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar