Zekâtı verilecek paranın miktarı tam olarak bilinmeyip tahminî verilirse  (en azından verilmesi lâzım gelenden az olmamak şartıyla, zekât yerine gelir mi?
Kati bilmek veya çok zannetmek lazımdır. Tahminî verildiği zaman, fazla veya denk ise tamamdır. Ama az gelirse, mesuliyetten kurtulmaz. Herkes malının hesabını bilir.


Alakalı Başlıklar