Hazret-i İsa’nın kelimetullah (Allahın kelimesi) olması ne demektir?
Allah'ın kelâmını bildiren demektir.


Alakalı Başlıklar