Rabbimiz onsekizbin (18 bin) âlemin yaratıcısı deniliyor. 18 bin âlem ne demektir? Buna bir delil var mıdır?
Mahlûklar âlemidir. Âlem, her bir mahlûkun ismidir. Kur’an-ı kerimde geçen âlemler lafzının tefsiridir. Vehb bin Münebbih der ki: Allah azze ve celle’nin onsekizbin tane âlemi vardır ve dünya da bu âlemlerden bir tanesidir. (Kurtubî)

25 Mart 2012 Pazar
25 Mart 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar