Bir ilmihalde şu ifade geçiyor: "Bir kişinin bir malı iki veya daha fazla kişiye hibe etmesi câiz olmaz. Taksîmi mümkin ise, ayırıp, parçalarını her birine ayrı ayrı vermelidir. Bunun için, bağışınn yardım kurumuna değil, kurumun başkanına yapılması lâzımdır. Bağış, hükmî şahsa değil, hakîkî şahsa verilince, sahîh olur." Bu ifadeye göre bir vakıf, cemiyet veya kitabevine yapılan bağışlar, müesseseye yapıldığı için sahih olmuyor mu? Doğrusu nasıl olmalıdır ki bağışlar sahih olsun?
Vakfa, cemiyete ve kitabevine yapılan bağışlar, sahibine yapılmış şartlı hibe sayılır. Sahihtir.
25 Mart 2012 Pazar
25 Mart 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar