Bir hanım, bir erkeğin dinî nikâhlı ikinci hanımı olsa, vefat etmiş babasından maaş alabilir mi?
Câizdir. Kanuna ve dine aykırı bir husus değildir.


Alakalı Başlıklar