Vereceğimiz altın zekâtı yerine, kıymeti kadar bir buzdolabını ihtiyacı olan fakire zekât olarak vermek caiz mi?
Zekâtın mal olarak verilmesi caiz değil. Ancak tüccar müstesnadır. O, ticaretini yaptığı maldan verebilir. Binaenaleyh bir fakire buzdolabı almak zekât yerine geçmez. Zekât miktarı parayı kendisine temlik etmek lâzımdır. Ancak beyaz eşya satıcısı olan bir kimse, buzdolabı olarak zekâtını verebilir.


Alakalı Başlıklar