Emevîlerin sahabe tarafından Mekke ve Medine’ye kabul edilmediği; bunun üzerine Halife Abdülmelik’in Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı yaptırıp burayı hac yeri ilan ettiği doğru mudur?
Şiîlerin uydurmasıdır. Emevîler, bütün Suriye ve Kudüs'ü imar ettiler. Abdülmelik, Mescid-i Aksâ’yı yaptırdı. Merasimle açıldı. O sene kolera salgını sebebiyle Şam’dan hacca gidiş yasaklandığı için, kötü niyetliler böyle dedikodu yaptı. Abdülmelik, Kâbe’yi tamir ettirdi. Sonraki tamiri, Sultan IV. Murad zamanındadır.


Alakalı Başlıklar