Endülüs maarif sistemi hakkında bir tez hazırlıyorum. Hangi eserleri tavsiye edersiniz?
Piyasada Endülüs kültür hayatına dair çok eser olduğu gibi, İslâm maarif sistemine dair de çok kitap ve makale vardır. Bilhassa İngilizce’de daha çoktur. Ahmet Çelebi'nin İslam'da Eğitim Öğretim Tarihi Türkçe’ye tercüme edilmiştir. George Saliba ve Makdisi’nin eserleri tavsiyeye şayandır.
Alakalı Başlıklar