Kur’an-ı kerim Kadir gecesinde mi nâzil oldu? Şu halde, İmam Ebu Hanife’nin, Kadir gecesinin senenin günlerinden bir gün de olabilir, kavli neyi ifade eder?
Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu ihtilaflıdır. Cumhur, bu ayda olduğunu söyler. İmam Ebu Hanife ise, senenin herhangi bir günü olacağına kaildir. Şu halde Kuranı Kerim nazil olmaya başladığı zaman, Kadir Gecesi o seneye mahsus olarak Ramazan ayında idi veya Kur’anı Kerim'in Kadir gecesinde indirilmesi dünya semasına inişidir. Veya Kur’an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde ve Ramazan ayında dünya semasına indirildi. Veya Kur’an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde inmeye başladı, Ramazan ayında da devam etti. Niçin bu ayda indirildiğini bilemeyiz. Ama Kadir Gecesi ve Ramazan ayının faziletleri malumdur.
Alakalı Başlıklar