Muhammed Kutbuddin İznikî hazretlerinin kabri nerededir?
Baba Muhammed bin Kutbüddin, İznik’de; oğlu Muhammed bin Muhammed bin Kutbiddin, Edirne’dedir. İznik’deki kabr, Halil Paşa Câmii yanında, malum ve meşhurdur. Tek Parti devrinde kabristan kaldırıldığı için Edirne’deki kaybolmuştur.
Alakalı Başlıklar