Muhammed Ali Cinnah nasıl bir şahsiyet idi?
Hindistan’daki Şiî ekalliyetten idi. İngiltere’de yetişmişti. Hindistan bölününce, İngilizlerin desteği ile Pakistan’ın başına geldi.


26 Temmuz 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar