İbn-i Hacer Mekkî hazretlerinin, Kur’an-ı kerîmin hakkıyla Arapça’ya dahi tercüme olunamayacağı ifadesi nasıl anlaşılmalıdır? Kur’an-ı kerim zaten Arapça değil midir?
Arapça bir ibare, yine Arapça’da farklı bir şekilde ifade edilebilir. Kast edilen, budur. Aynı manada farklı Arapça kelimelerle ifade edilse bile, bu muteber ve makbul olmaz.


15 Nisan 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar