Osmanlı Devleti’nin sosyal hayatı ve günlük yaşantısına dair tavsiye edebileceğiniz kitaplar var mıdır?
Sermet Muhtar Alus’un, Musahipzade Celal’in, Balıkhane Nazırı Ali Rıza Beyin, Ali Seydi Bey’in, Samiha Ayverdi’nin eserleri vardır.


15 Nisan 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar