Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre gibi zatların heterodoks bir din anlayışına sahip oldukları doğru mudur?
Olur mu öyle şey? Bu, İslâmiyetten haberi olmayanların uydurmasıdır. Hayatları, şiirleri ve kitapları, hepsinin kuvvetli bir Ehl-i sünnet itikadına sahip bulunduğunu gösteriyor.


29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar