Hanımı Hanefî, kocası Mâlikîyi taklid eden bir ailede, geçen aylarda 24 gün temiz 6 gün hayz gören bir kadın, iki haftalık düşük yapıp 15 gün kan görürse ve bu kan hala devam ediyorsa (son haftası sadece kahverengi leke) namaz kılabilir mi? Cima edebilir mi?
Suale göre 24 gün temizlik, 6 Hayz, 14 gün temizlik (2 hafta hamilelik), düşük sonra kan almaya devam ediyor. Bu suale cevap verebilmek için hayz ve temizlik adetlerinin ne kadar olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Geçmişteki temiz ve kanlı günlere bakılarak bu bulunabilir. Düşükte bedenin uzuvları belli olmadığından, sonrasında gelen kan nifas kanı olmaz. Beyaz harici renkteki akıntılar kan kabul edilir. Ancak bu akıntının yeni gelmiş haline göredir. Akıntı geldikten bir müddet sonra renginde değişiklik olur. Bu değişikliğe itibar olunmaz. Aradaki 14 günlük temizlik nakıs olduğundan, yani 15 günden az olduğundan, 6 gün hayzdan sonra kan akmış kabul edilir. 6 günlük kanın ilk gününden itibaren istimrar (devamlı kanama) hâli mevzubahis olmaktadır. Yani hayz âdeti kadarı hayz, temizlik âdeti kadarı temiz kabul ederek hareket edilir. Temiz kabul edilen günlerde kan gelse bile, ibadetler yerine getirilir; vaty (cima) caizdir.


29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar