İmparatorluk devrinde içkiden vergi alınmış mıdır? Alındıysa bu dine uygun mudur?
Sadece alkollü içkiden değil, hınzırdan da vergi alınmıştır. Osmanlı tebaasının yarısı gayrimüslimdir. Gayrimüslimlerin içki içmesi, satması, imal etmesi caizdir; devlet de bunlardan vergi alır.


29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar