Kütüphaneden alıp okuduğumuz kitaplar için te'lif hakkı terettüp etmez mi?
Hayır. O kitap sahibi tarafından bu iş için vakfedilmiştir. Örf olmuştur. Ama bunu çoğaltıp ticaretini yapmak caiz değildir.
29 Haziran 2018 Cuma
29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar