Câmi sadece 5 vakit namaz kılınan yer midir? Camide başka neler yapılabilir veya yapılamaz?
Camilerde beş vakit namaz kılınır; nafile namaz kılınır; Kur’an-ı Kerim okunur; itikâfa girilir; vaaz verilir; Kur’an-ı Kerim ve dinî ilimler öğretilir. Bunun haricinde sosyal faaliyetlerin yapılması bu zamanda mahzurludur. Asr-ı Saadette mescid, devletin idare edildiği, davaların görüldüğü, elçilerin kabul edildiği, resmî ilanların yapıldığı, nikâhların kıyıldığı bir mekândı. Ancak o zamanki Müslümanlar, câmi edebini biliyor ve gözetiyordu. Zamanın bozulması üzerine, bu işler için başka mekânlar tayin ve tahsis edildi.


29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar