Maraş'ta Alaüddevle Bozkurt Bey'in kabri var. İnsanlar bu kişiyi bir evliya olarak görüyor, kabrini ziyaret ediyor ve onu vesile ederek dua ediyorlar. Alaüddevle Bey, Yavuz Sultan Selim'in dedesi olmasına rağmen, kendisine Çaldıran seferine katılmasını emrettiği halde emre uymuyor ve Osmanlı ordusunu arkadan vuruyor. Sonrasında ise kellesi gidiyor. Bu halifeye isyan değil midir? Kendisi böyleyken evliya olabilir mi? Kabrine gidilerek kendisi vesile edilip dua edilebilir mi?
Böyle tarihî şahsiyetleri insanların evliya yerine koyduğu, kabirlerini ziyaretgâh yaptığı doğrudur. Alaüddevle Bey, Müslüman bir hükümdardır; memleketine hizmet etmiştir. Yaptığı kanunları, sonradan Osmanlılar bile tatbik etmiştir. Kaldı ki o zaman Osmanlı'ya bağlı değildi; müstakil bir hükümdardı. Siyasî hatalar, insanın dinine tesir etmez. Hüsnü zann edip ziyaret edilir. Ama olduğu makamda yukarıda bilmek doğru değildir. Enzilu’n-nase menâzilehüm, insanları hak ettiği yerde tutunuz, hadis-i şeriftir.
29 Haziran 2018 Cuma
29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar