Bir çay bahçesinden senede üç defa mahsul alan kimse öşrünü nasıl verir?
Her hasadda onda birini ayırıp fakirlere verir. Bunu satmışsa, satış bedelinin onda birini verir.
29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar