Seferîlik mevzuunda, üç günlük yolu, tren gibi süratli vasıtalarla üç günden evvel alanların seferî olmayacağı hususunda hükmünde Elmalılı gibilerin kanaatine uymak doğru mudur?
Hayır; bu kanaat ulemanın icmâına muhaliftir. Üç günlük yolu süratli vasıtayla daha kısa zamanda alsa bile seferî olur. İtibar mesafeyedir. Mecelle’de de bu beyan edilmiştir.
12 Ağustos 2018 Pazar
12 Ağustos 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar