Firavun, tahtının devrilmesi rüyası üzerine malum o sene doğan bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Musa aleyhisselam tek sağ kalan bebek idi. Allahu teala öldürülen bütün bebeklerin hususiyetlerini, güçlerini Musa aleyhisselamda topladı. Bunun aslı var mıdır?
Muhyiddin ibnü’l-Arabî’ye ait bu söz, İmam-ı Rabbânî’nin Mektubat’ında, 256. mektubda geçer.
12 Ağustos 2018 Pazar
12 Ağustos 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar