Abdullah bin Sad bin Ebi Serh, tevbe edip Peygamber efendimizin yanına geldiğinde efendimiz ilk başta onun biatını almamış; aldıktan sonra da “içinizden birinizin onun boynunu vurmasını bekledim” buyurmuş. İzahı nasıldır?
Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh mürted olmuştu. Resulullah aleyhisselam aleyhinde çok kötü sözler söylemişti. Peygamber aleyhisselam da tövbesi kabul edilmeden önce boynunun vurulmasını arzu ettiğini beyan buyurdu. Tevbe edince zahiren kabul lazım gelir. Mürtedin tevbesinin kabul edilip edilmeyeceği, ihtilaflı bir meseledir.
14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar