Farzın son iki rek’atinde zammı sure okumak secde-i sehvi gerektirir mi?
Hayır. Burada zamm-ı sure okumak câiz, okumamak evlâdır.


30 Mart 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar