Bir Hanefî, Şâfiî mezhebinin ictihadına uymak niyetiyle midye yerse caiz midir?
Bir Hanefî zaruret olmadan midye ve sair deniz mahsullerini yiyemez. Kolaylık için yerse, telfik yapmış, mezhepleri karıştırmış olur. Dinin kolaylıklarını toplamak caiz değildir. Midye yemek Hanefî’de günahtır. Dinini kayıran Şâfiîler bile Hanefî'de günah olduğu için deniz mahsulleri yemezler. Çin gibi memleketlerde yaşayan ve başka iyyecek bulamayan bir Hanefî için belki caiz olur. Orada yaşayan ve sayısı yüz milyonları bulan Çin Müslümanları bile Hanefî oldukları için balığa benzemeyen deniz mahsullerinden uzak durmaktadır.


26 Ekim 2018 Cuma