Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Tehdit, hakaret gibi davalarda delil yetersizliği varsa ve o kişi bir avukata gidip benim davamı alır mısın dediğinde o kişiye inkâr et delil yetersizliğinden ceza almazsın dememiz ya da o kişi kendi ben inkâr edeceğim bu davayı üstlenir misin dediğinde bu davayı o avukatın alması doğru mudur? Çünki bu davayı alırsa, avukat, müvekkilinin dediklerini yalan olsa da tasdik etmek mecburiyetindedir.
Kul hakkını iptal etmek dışında her çeşit davayı almak caizdir. Yalan söylemek, kandırmak caiz değildir. Yalan tavsiye etmek de böyledir. Ama kendisi inkâr ederse başkadır. Avukat, müvekkili aleyhine konuşamaz. Davalı inkâr edip kurtulsa bile davacıyla helâlleşmelidir. Müvekkilin, vekilin aleyhinde konuşması İslâm hukukuna göre caiz değildir.


1 Ocak 2019 Salı
Alakalı Başlıklar