Mâlikî mezhebinde de uzvun dörtte biri namazda açılsa namazı bozar mı?
Mâlikî mezhebine göre baldır ve diz, avret-i muhaffefedir, hafif avrettir; açılması namaza mani değildir. Ama iadesi müstehabdır. Ancak avret-i mugallaza, kaba avret; yani ön ve arka sev’eteyn (zeker, hayalar ve makad) az da olsa açılsa, namaz bozulur; iade veya vakit çıkmışsa kaza etmek lâzımdır.
1 Ocak 2019 Salı
Alakalı Başlıklar