Vasiyetnâmenin Lâtin harfiyle yazılması câiz midir?
Vasiyetnâmenin Lâtin harfleriyle yazılması câizdir.


6 Nisan 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar