Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hazret-i Ömer zamanında mümtaz eyâletlerden biri olan Tağlib nerededir?
Bir Arab kabilesi olan Tağlibîler, evvelce Arabistan yarımadasında Kızıldeniz kıyılarındaki Tihame’de yaşardı. Ondan sonra Necd ve Hicaz’a; daha sonra da Suriye ve Irak yayıldılar. Hazret-i Ömer zamanında Cezire’de yaşıyorlardı. Musul ve Halep arası, hatta Nusaybin ve Mardin'e kadar Tağlibîlerin yurdudur.


13 Şubat 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar