Vânî Muhammed Efendi selefi itikadlı mıdır?
Değildir. Ama bazı marjinal fikirleri olmuş, Kadızadelilere tesir etmiş ve bu sebeple sürgün edilmiştir. 
22 Şubat 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar