İslâm mehazlarında Zülkarneyn ile İskender birbirine mi karıştırılıyor veya aynı kişi midir?
İskender ve Zülkarneyn aynıdır. Ama her İskender, Zülkarneyn değildir. 


22 Şubat 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar