Emevî ve Abbasi halifeleri Sünni miydi?
Abbasî halifelerinin 3 tanesi Mutezile idi; geri kalanı ve Emevî halifelerinin hepsi Sünnî idi


2 Mart 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar