Azerîler umumiyetle hangi mezhebdendir?
Şiî Caferî mezhebindedir.


2 Mart 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar