Azerîler umumiyetle hangi mezhebdendir?
Şiî Caferî mezhebindedir.
2 Mart 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar