Bir kumandan askere hangi hallerde yağma izni verir ve yağma nasıl cereyan eder?
Harbin şiddetli anlarında, zaferi çabuklaştırmak için kumandan yağmaya izin verebilir. Buna tenfil denir. Bu takdirde askerin eline geçen menkul mallar, ganimet değil, o askerin mülkü olur. Gayrimenkuller ve esirler yağmaya girmez. Askerin beğendiği değil, eline geçirdiği mühimdir. Kadınlara dokunulmaz.
2 Mart 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar