Ders anlatan bir müderris şöyle misal verse “Mesela ben hanımıma dersem ki hanımım boş olsun”, bu ifade ile talak vaki olur mu?
Bir talâkı hikâye etmek talak sayılmaz.


19 Mart 2019 Salı
Alakalı Başlıklar