Sultan Abdülhamid’in Türk musikisinden daha çok Batı müziğinden hoşlandığı doğru mudur?
Hoşlanıp hoşlanmadığını bilemeyiz. Ama Türk musikisi minör, Batı musikisi majör olduğu için birincisinin gam verdiğini söylemiştir. Hânedanın hemen her mensubu gibi, müzik kültürü vardı.


19 Mart 2019 Salı
Alakalı Başlıklar