Enderun’daki Doğancılar Odası’nı, yani Hâne-i Bazbân’ı Sultan IV. Mehmed’in kaldırma sebebi nedir?
Uzunçarşılı, Sultan IV. Mehmet'in kaldırdığını söylüyor ise de doğru değildir. Çünki XVII-XVIII. asırlarda hala doğancılar var. Üstelik Sultan IV. Mehmet avcılığı ile meşhur bir padişahtır. Neden kaldırsın? Kaldırılmış olsa bile, sebebini bilmek kolay değildir. Padişahlar zaman zaman teşkilatta böyle maslahata göre değişiklikler yaparlar.
19 Mart 2019 Salı
Alakalı Başlıklar