Ahıskalı Haydar Efendi’nin “Beş vakit namazında Menderes’e dua etmeyenin namazı kabul olmaz” dediği doğru mudur?
Duymadım. O devirde dindar Müslümanların hemen hepsi Adnan Menderes’i sever ve ona dua ederdi. Dine hürriyet veren Müslüman idareciye dua etmek her Müslümanın vazifesidir. İslâmiyete hizmeti eşsizdir. Sadece ezanı aslına iadesi kâfidir. Şahsî kusurları kendine ait bir keyfiyettir. Allah bilir ya, şehid olarak ödemiştir.
19 Mart 2019 Salı
Alakalı Başlıklar