Beydavî tefsirinin Şeyhzâde hâşiyesine niçin hâşiye deniyor? Şerh denmesi gerekmez mi?
Tefsir, zaten şerhtir. Şerhe, hâşiye yazılır.
19 Mart 2019 Salı
Alakalı Başlıklar