Keffaret orucu tutan bir kimse nasıl niyetlenir?
60 gün boyunca her gün geceden niyet etmek mecburiyetindedir. Önce keffareti yapar; sonra 1 gün kazasını tutar. Kaza için de geceden niyetlenmelidir.


19 Nisan 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar