Malik el-Eşter kimdir?
Hazret-i Ali’nin vali ve kumandanlarındandır. Kısas-ı Enbiya’da diyor ki: Abdullah bin Sebe’nin arkadaşı ve Cemel Vak’ası’nın müsebbiplerindendir. Şöyle ki, Hazret-i Osman’ın katlinden sonra Medine’den ayrılıp Kûfe’ye sığınmaya gelen Hazret-i Âişe, Talha ve Zübeyr gibi zatların da içinde bulunduğu kafileye hücum etti. Hazret-i Âişe’nin yanındakiler baskına uğrayınca şaşırdı. Eşter ve arkadaşları, Hazret-i Ali’ye gelerek, karşı taraf bize saldırdı. Onlara karşı koyduk dediler.


12 Mayıs 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar