Kaza namazları kılan bir Hanefi, cemaatle teravih namazlarında mezheb taklid edebilir mi?
Kazası varsa, nafile kılması münasip olmayacağından, Şâfiî mezhebini takliden imama uyar. İmam 4 rek’at kıldırıyorsa 4 rek’atlik namazların kazasına niyet eder; 2 rek’at kıldırıyorsa sabah namazlarının kazasına niyet eder. Zira bu mezhebde imam ile muktedinin aynı namazı kılması şart değildir. Bunun için abdest ve sair hususlarda şart ve müfsidlerde Şâfiî mezhebine riayet etmesi lâzımdır.


12 Mayıs 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar