Bir kimse zevcesinin veya başkasının zekâtını vekâlet almadan verse yerine geçer mi?
Zekât için verilen şey, henüz fakirin elinde iken vekâlet verilirse zekât yerine geçer.
12 Mayıs 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar