Dârulharbde gayrimüslimlere içki satmak câiz midir?
Bazı âlimlere göre câizdir. Şarap dışındakileri satmak ittifakla câizdir (İbni Abidin).


10 Nisan 2012 Salı