Mezhepler neden gerekli ve neden bir mezhebe uymak zorundayız?
Mezhepler Kur’an ve sünnetin hükümlerini açıklarlar. İnsan müctehid değil ise Kur’an ve sünnetten hüküm  çıkaramaz. Allahın neyi emredip neyi yasakladığını tam anlayamaz. Hakkıyla ibadet edemez. Müctehid âlimler bunları tefsir ederler ve hüküm haline getirirler. Müctehid olmayanlar da bunlara uyarlar. Bir müctehidin çıkardığı hükümlere onun mezhebi derler. Muayyen bir mezhebe uyumak zorunda değiliz. Bir amel dört mezhepten birine uygun olmalıdır. Ancak insanların 4 mezhebi bırakın,  bir mezhebi bile öğrenmesi çok zordur. Onun için herkes bir mezhebi öğrenip amellerini buna göre yaparlar.


25 Mayıs 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar