Delâil-i Hayrat, Câliyetü’l-Ekdar gibi salavat ve dua kitapları abdestsiz tutulup okunabilir mi?
Evet. Mushaf gibi değildir. Efdal olan abdestli okumaktır. Faidesi daha çok olur. Zaten Müslüman her zaman abdestli bulunmalıdır.


8 Haziran 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar