Abdullah bin Ömer gibi bazı sahabilerin ibadetlerle alâkalı kendi rivayet ettikleri bazı hadislere aykırı hareket ettikleri doğru mudur?
O hükmün, emr-i vücûbî (yani farz veya vâcibi) bildirmediği anlaşılıyor.


8 Haziran 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar