Hukuk nosyonu kazanmak adına okumamızı tavsiye ettiğiniz kitaplar var mıdır? 
Hukuk nosyonu evvelemirde hukuk fakültesinde kazanılır. Ancak sadece ders kitapları ile iktifa edilmemelidir. Beccaria’nın Suçlar ve Cezalar kitabı gibi, ayrıca  mülkiyetin tarihi, sosyal sınıflar, adalet tarihi, meşhur davalar, adalet tarihi antolojisi, meşhur hukukçular, devlet sistemleri, siyasi partiler gibi muteber müelliflerce kaleme alınan umumi eserleri de okumalıdır. Hukuka dair romanlar ve filmleri takip etmek de iyi olur.


8 Haziran 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar